Yürütme Kurulu


İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu;
Sonradan demokratik yollarla oluşturulacak, geneli temsil eden bir yürütme kurulu tarafından idare edilecektir.

Platformun geçici süre ile kurucu yürütücülüğünü
ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına şube Genel Sekreterliği üstlenmiştir.